Skip to main content

Välkommen till oss på Skåningegård Omsorg

Välkommen till Skåningegård Omsorg i Dänningelanda strax utanför Växjö. Här ligger fina gruppbostäder och servicebostäder med tillhörande daglig verksamhet. Vi erbjuder insatser för vuxna inom personkrets 1:1 och 1:2. Totalt sett har vi 12 platser inom gruppbostäder samt 14 platser inom servicebostäder. Verksamheten har gamla anor från 1911 och ligger naturskönt med närheten till staden. 

Personal

Vi erbjuder erfaren och utbildad personal på plats som arbetar med att ge de boende stöd utifrån dennes enskilda förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har en sjuksköterska på plats alla vardagar samt psykiatriker, arbetsterapeut och fysioterapeut på konsultbasis. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt.  All personal erbjuds extern handledning kontinuerligt och vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Boende och daglig verksamhet

Våra gruppbostäder och servicebostäder ligger i en lugn miljö med närhet till daglig verksamhet. Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor och göra dig delaktig. Möjlighet finns till både individuella och gemensamma aktiviteter. Vår personal finns på plats för dig dygnet runt och vi har alltid vaken personal nattetid. När du kommer till oss får du stöd i att välja en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi går igenom vad du vill göra och tillsammans tar vi fram en genomförandeplan. I den planen bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat.

Du ges möjlighet att deltaga i den dagliga verksamheten och där utformar vi också tillsammans en plan utifrån intressen och önskemål. Det finns stora möjligheter till sysselsättning på plats men också skola, praktik etc.

Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar.

Placera hos oss

Vi erbjuder boende och daglig verksamhet i en naturnära miljö med närheten till stad och dess aktiviteter. Det finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd och stora insatsbehov. Vi är en personaltät verksamhet och kan också erbjuda mer enskilda lägenheter med hög personaltäthet om det finns särskilda behov. Ta en kontakt med verksamhetschef Cecilia Rosengren så får du veta mer.

Vi har ramavtal med följande kommuner

Kontaktpersoner

Cecilia Rosengren

Verksamhetschef

Karin Råberg

Föreståndare Serviceboendet & Daglig verksamhet

Emil Rönn-Gunnarsson

Samordnare Jansgård

Emelie Hård

Samordnare Ainagården

Emil Jörgensen

Samordnare Daglig verksamhet


Kontor/växel
Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda Skåningegård 1
355 93 Växjö
0470-77 61 00
info@skaningegardomsorg.se

Serviceboende
Dänningelanda Skåningegård 1
355 93 Växjö
0470-77 60 54
serviceboendet@skaningegardomsorg.se


Ainagården

Dänningelanda Ainagården 
355 93 Växjö
0470-77 61 70
ainagarden@skaningegardomsorg.se

Jansgård
Jansgård Dänningelanda
355 93 Växjö
0470-52 99 65
jansgard@skaningegardomsorg.se

Daglig verksamhet
0470-77 61 47
dagligverksamhet@skaningegardomsorg.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Skåningegård Omsorg


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
0470-77 61 00
info@skaningegardomsorg.se

Kontaktperson: Cecilia Rosengren, Verksamhetschef 

Basfakta om Skåningegård Omsorg

För 2022 gäller följande för vår enhet:
Skåningegård Omsorg omsatte ca 41 miljoner kronor och hade cirka 40 anställda. Verksamheten bedrivs i Dänningelanda, Växjö kommun.

Företagsinformation (allabolag.se)

Skåningegård Omsorgs historia och riktning

Verksamheten ligger i Dänningelanda strax utanför Växjö. Här ligger fina gruppbostäder och servicebostäder med tillhörande daglig verksamhet. Vi erbjuder insatser för vuxna inom personkrets 1:1 och 1:2. Totalt sett har vi 12 platser inom gruppbostäder samt 14 platser inom servicebostäder. Verksamheten har gamla anor från 1911 och ligger naturskönt med närheten till staden. 

Kvalitet: Skåningegård Omsorgs självdeklaration

Skåningegård Omsorgs arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Skåningegård Omsorgs arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.

Skåningegård Omsorgs deltagande i kvalitetsregister
Skåningegård Omsorg finns representerade i vårdgivar- och omsorgsregister enligt IVO.

Skåningegård Omsorgs nyckeltal relaterade till kvalitet
Internt arbetar Skåningegård Omsorg med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvalitén av verksamheten.

Skåningegård Omsorgs resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar genomförs årligen.

Medarbetare på Skåningegård Omsorg

Antal anställda
Skåningegård Omsorg har ca 40 anställda fördelat på 16 kvinnor & 22 män (maj 2023). Verksamheten bedrivs i Dänningelanda, Växjö kommun.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Skåningegård Omsorg för att verka som boendestödjare till våra boende rekryteras främst utifrån utbildningsnivå (som lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande), personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
Skåningegård Omsorg har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Medarbetarenkät med tillhörande uppföljningar görs varje år för Skåningegård Omsorg.

Ägare- och styrelseinformation
Skåningegård Omsorgs AB
org.nummer: 556542-7720
Bolagsform: Aktiebolag

För 2023 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

 • Mikael Yding (ägare och styrelseledamot)
 • Eva Wetterstrand (styrelseordförande)
 • Dag Lotsander (styrelseledamot)
 • Lina Fransson (extern VD)
 • Anders Dahlkvist (styrelseledamot)

Företagsledning

 • Lina Fransson VD
 • Cecilia Rosengren Verksamhetschef och föreståndare
 • Markus Ottosson, HR-chef
 • Jeanette Sjögren, Ekonomichef

Ägare
Skåningegård Omsorg  AB ägs av Skåningegård AB. Mikael Yding är ensam ägare till Skåningegård AB och innehar 100 % av aktierna.
Skåningegård AB org. nummer 559036-8501

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.

  Samverkan och sponsring

  För oss är det viktigt att samverka med och stötta föreningar/företag som har verksamheter där vi har gemensamma grunder eller vi har en lokal anknytning till.
  Skåningegård Omsorg samverkar med och/eller sponsrar: