Välkommen till oss på Skåningegård Omsorg

Välkommen till Skåningegård Omsorg i Dänningelanda strax utanför Växjö. Här ligger fina gruppbostäder och servicebostäder med tillhörande daglig verksamhet. Vi erbjuder insatser för vuxna inom personkrets 1:1 och 1:2. Totalt sett har vi 12 platser inom gruppbostäder samt 14 platser inom servicebostäder. Verksamheten har gamla anor från 1911 och ligger naturskönt med närheten till staden. 

Personal

Vi erbjuder erfaren och utbildad personal på plats som arbetar med att ge de boende stöd utifrån dennes enskilda förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har en psykiatrisjuksköterska på plats alla vardagar samt psykiatriker, arbetsterapeut och fysioterapeut på konsultbasis. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt.  All personal erbjuds extern handledning kontinuerligt och vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Boende och daglig verksamhet

Våra gruppbostäder och servicebostäder ligger i en lugn miljö med närhet till daglig verksamhet. Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor och göra dig delaktig. Möjlighet finns till både individuella och gemensamma aktiviteter. Vår personal finns på plats för dig dygnet runt och vi har alltid vaken personal nattetid. När du kommer till oss får du stöd i att välja en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi går igenom vad du vill göra och tillsammans tar vi fram en genomförandeplan. I den planen bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat.

Du ges möjlighet att deltaga i den dagliga verksamheten och där utformar vi också tillsammans en plan utifrån intressen och önskemål. Det finns stora möjligheter till sysselsättning på plats men också skola, praktik etc.

Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar.

Placera hos oss

Vi erbjuder boende och daglig verksamhet i en naturnära miljö med närheten till stad och dess aktiviteter. Det finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd och stora insatsbehov. Vi är en personaltät verksamhet och kan också erbjuda mer enskilda lägenheter med hög personaltäthet om det finns särskilda behov. Ta en kontakt med verksamhetschef Cecilia Rosengren så får du veta mer.

Kontaktpersoner


Kontor/växel
Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
0470-77 61 00
info@skaningegardomsorg.se

Serviceboende
Skåningegård Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
0470-77 60 54
serviceboendet@skaningegardomsorg.se


Ainagården

Ainagården Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
0470-77 61 70
ainagarden@skaningegardomsorg.se

Jansgård
Jansgård Dänningelanda
355 93 Växjö
0470-52 99 65
jansgard@skaningegardomsorg.se

Daglig verksamhet
0470-77 61 47
dagligverksamhet@skaningegardomsorg.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Skåningegård Omsorg


Transparensredovisning

Företagsfakta
Vi som företag vill öppet visa vår företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Skåningegård Omsorg AB
Dänningelanda
355 93 VÄXJÖ
0470-77 61 00
info@skaningegardomsorg.se

Basfakta
Vi bedriver gruppbostad, servicebostad samt daglig verksamhet inom LSS personkrets 1 och 2. Totalt 26 platser.

Personal
50 anställda 32 kvinnor och 18 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Sobona.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Skåningegård Omsorg AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet
Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Kvalitet – och patientsäkerhetsberättelse 
2020

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.    Samverkan och sponsring

    För oss är det viktigt att samverka med och stötta föreningar/företag som har verksamheter där vi har gemensamma grunder eller vi har en lokal anknytning.
    Skåningegård Omsorg samverkar med och/eller sponsrar:


    © Skåningegård gruppen | Integritetspolicy