Skip to main content

Välkommen till oss på Hjulebo Omsorg

Hjulebo är beläget i Hycklinge, ett mindre samhälle i Kinda kommun i södra Östergötland. Vi ligger i ett naturskönt område vid sjön Åsunden där det finns närhet både till samhället, naturupplevelser, sjön Åsunden och Kinda Kanal.

Verksamheten etablerades 1972 och har långvarig erfarenhet av psykiatrisk vård. Hjulebo har idag 16 platser som är uppdelade på korttids-, växelvårdsplatser och lägenheter för personer med längre vårdbehov sk särskilt boende. Alla rum har trinette och toalett med dusch. Korttids- och växelvårdplatserna är färdigmöblerade och utrustade för omedelbar inflyttning. Vår målgrupp är personer med lättare psykiatriskt vårdbehov, tyngre psykiatriskt vårdbehov, före detta missbrukare med psykisk funktionsnedsättning samt psykisk funktionsnedsättning med blanddiagnos.

Personal


Vi har en kunnig och engagerad personal som arbetar tillsammans med hela människan. Den personliga kontakten mellan boende och vårdare tycker vi är viktig. Småskaligheten och det personliga ansvaret har gjort att vi har en låg personalomsättning vilket ger en god kontinuitet i vården och ökad trygghet för den boende. Hjulebo erbjuder varje boende psykiatrisk vård. Detta sker genom regelbundna besök av specialist i psykiatri.

Boende

Du har ditt eget rum/lägenhet med trinett, toalett och dusch. Samtliga måltider tillagas på Hjulebo. I stora matsalen serveras huvudmåltiden varje dag. Genom de olika småköken där en del måltider serveras finns också möjlighet till träningskök. Du har tillgång till andra lokaler efter egna önskemål tex födelsedagsfester etc. Lokaler finns även för daglig verksamhet, musikarrangemang, julfirande mm. I huvudbyggnaden finns också flera allrum som ger den boende möjlighet till gemenskap med andra, TV samt dagliga aktiviteter efter eget önskemål.

Placera hos oss

Vi har ramavtal med följande kommuner
LISTA RAMAVTAL

Kontaktpersoner

Charles Roshamn

Verksamhetschef/föreståndare

Ing-Mari Johansson

Samordnare


Kontaktuppgifter
Hjulebo Omsorg AB
Skolvägen 15
590 42 Horn

Besöksadress
Skolvägen 15
Hycklinge

Telefon: 0494-31053
Fax: 0494-31290
E-post: kontakt@hjulebo.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt från Hjulebo Omsorg


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Hjulebo Omsorg AB
Skolvägen 15
590 42 HORN
Telefon: 0494-31053
Fax: 0494-31290
E-post: kontakt@hjulebo.se

Kontaktperson: Charles Roshamn, Verksamhetschef 

Basfakta om Hjulebo

För 2022 gäller följande för vår enhet:
Hjulebo omsatte ca tio miljoner kronor och hade cirka 20 anställda. Verksamheten bedrivs i Hycklinge, Kinda kommun.

Lägg in länk enligt nedan till Hjulebo på alla bolag

Hjulebo Omsorg AB – Företagsinformation (allabolag.se)

Hjulebos historia och riktning

Verksamheten etablerades 1972 och har långvarig erfarenhet av psykiatrisk vård. Hjulebo har idag 15 platser som är uppdelade på korttids-, växelvårdsplatser och lägenheter för personer med längre vårdbehov sk. särskilt boende. Alla rum har trinette och toalett med dusch. Korttids- och växelvårdplatserna är färdigmöblerade och utrustade för omedelbar inflyttning. Vår målgrupp är personer med lättare psykiatriskt vårdbehov, tyngre psykiatriskt vårdbehov, före detta missbrukare med psykisk funktionsnedsättning samt psykisk funktionsnedsättning med blanddiagnos.

Kvalitet: Hjulebos självdeklaration

Hjulebos arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Hjulebo arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.

Hjulebos deltagande i kvalitetsregister
Hjulebo finns representerade i vårdgivar- och omsorgsregister enligt IVO.

Hjulebos nyckeltal relaterade till kvalitet
Internt arbetar Hjulebo med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvalitén av verksamheten.

Hjulebos resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för Hjulebo Omsorg under år 2022. 

Medarbetare på Hjulebo

Antal anställda
Hjulebo Omsorg har ca 20 anställda fördelat på 9 kvinnor och 8 män(maj 2023). Verksamheten bedrivs i Hycklinge, Kinda kommun.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Hjulebo för att verka som boendestödjare till våra boende rekryteras främst utifrån utbildningsnivå (som lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande), personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
Hjulebo har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Medarbetarenkät görs årligen med tillhörande uppföljning.

Ägare- och styrelseinformation
Hjulebo Omsorg AB org. nummer: 556230-4070 Bolagsform: Aktiebolag
Hjulebo Omsorg  AB ägs av Skåningegård AB, org. nummer: 559036-8501. Mikael Yding är ensam ägare till Skåningegård AB och innehar 100 % av aktierna.

För 2023 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

  • Mikael Yding (ägare och styrelseledamot)
  • Eva Wetterstrand (styrelseordförande)
  • Dag Lotsander (styrelseledamot)
  • Lina Fransson (extern VD)
  • Anders Dahlkvist (styrelseledamot)

Företagsledning

  • Lina Fransson VD
  • Charles Roshamn Verksamhetschef och föreståndare
  • Markus Ottosson, HR-chef
  • Jeanette Sjögren, Ekonomichef

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Hjulebo företagsinformation på allabolag.se.

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.