Skip to main content

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Skåningegård-gruppen respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Här beskrivs vilka typer av personuppgifter som kan komma att behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för distribution av nyhetsbrev eller annan typ av information om oss.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett konkludent samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du även att du har förstått hur Skåningegård-gruppen behandlar dina personuppgifter.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Tredje part

Vi delar insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallat personuppgiftsbiträden) som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Skåningegård-gruppen. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Skåningegård-gruppen, Dänningelanda, 355 93 VÄXJÖ.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Om denna policy

Skåningegård-gruppen kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.

Dataskyddsombud

Jennie Hedrén Hasselros
Dataskyddsombud, Skåningegårdgruppen
Dänningelanda
355 93 Växjö
privacy@skaningegard.se