Skip to main content

Välkommen till oss på Herrgårdsvägens boende

Herrgårdsvägens gruppboende är ett boende för människor med funktionsvariation med psykisk ohälsa beläget i Ankarsrum, Västerviks kommun. Inte sällan förekommer dubbeldiagnostik och psykosocial problematik. En annan målgrupp är patienter som skall skrivas ut från psykiatriska kliniker och behöver konvalescens och rehabilitering före återgång till ett permanent boende. Vi har stor erfarenhet att ta emot patienter från vården även gällande rättspsykiatriska placeringar. Gemensamt för dessa personer är att de behöver mycket längre tid på sig av omvårdnad, tillsyn och aktivering för att klara eget självständigt liv. De personer som kommer till oss ska ha en individuell genomförandeplan som upprättas i samråd enligt uppdrag. Målet är att personen efter en längre eller kortare tid ska kunna klara ett eget boende. I de fall detta inte är möjligt finns möjlighet att bo kvar en längre tid. Vi tar emot enligt SOL 7.1.2.

Personal

Vi erbjuder erfaren och utbildad personal på plats som arbetar med att ge de boende stöd utifrån dennes enskildes förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har sjuksköterska och psykiatriker på konsultbasis. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. Personal erbjuds extern handledning och vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Boende

Vi erbjuder dig en trygg boendeform i egen lägenhet med närhet till personal och gemensamma utrymmen. Lägenheterna är fördelade på tre trapphus i ett gemensamt hus.  I Ankarsrum har vi ett aktivitetsrum där man kan träna och göra andra kreativa saker. Det finns möjlighet till både individuella och veckovisa återkommande gemensamma aktiviteter. Det finns sovande personal tillgänglig dygnet runt. När du kommer till oss får du två kontaktpersoner som ansvarar extra mycket för dig. Vi tittar på vad du vill göra och tar tillsammans fram en genomförandeplan och ett aktivitetsschema. I den bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar. Vi ger hjälp till självhjälp och finns där för dig.

Placera hos oss

Vi erbjuder ett boende i lugn miljö med närhet till affär, vårdcentral och en härlig naturskön miljö. Det finns goda bussförbindelser att ta sig in till stan. Det finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd och insatser hos oss. Vi har haft samma intakta personalgrupp under många år i vår verksamhet och vi kan också erbjuda mer individuellt stöd vid behov. De boende brukar trivas hos oss då det finns en fin sammanhållning på boendet. Tveka inte att ta en kontakt med verksamhetschef Lena Koffed om du vill veta mer.

Kontaktperson

Lena koffed

Lena Koffed

Verksamhetschef

Herrgårdsvägens boende
Herrgårdsvägen 2
593 70 Ankarsrum
0490-50898
lena.koffed@herrgardsvagen.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Herrgårdsvägen


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Herrgårdsvägens boende
Herrgårdsvägen 2
593 70 Ankarsrum
Tel 0470-77 61 00
mail: lena.koffed@herrgardsvagen.se

Kontaktperson: Lena Koffed, Verksamhetschef 

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.

    Samverkan och sponsring

    För oss är det viktigt att samverka med och stötta föreningar/företag som har verksamheter där vi har gemensamma grunder eller vi har en lokal anknytning.