Skip to main content

Välkommen till oss på Gotlands vård

Vi erbjuder psykiatriboende för vuxna män och kvinnor från 24 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL. Vi har också en återhämtningsplats för personer från 18 år och uppåt. Verksamheterna ligger i Burgsvikoch Karlshäll på södra Gotland och har funnits sedan 1968.

Personal

Vi erbjuder erfaren och utbildad personal på plats som arbetar med att ge de boende stöd utifrån dennes enskildes förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har sjuksköterska på plats alla vardagar samt psykiatriker och arbetsterapeut på konsultbasis. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. Personal erbjuds extern handledning och vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Boende

Vi erbjuder dig en trygg boendeform i egen lägenhet med närhet till personal och gemensamma utrymmen. Lägenheterna ligger i Havdhem och i Burgsvik. I Burgsvik har vi en sysselsättningslokal där kreativiteten kan flöda och möjlighet finns till både individuella och gemensamma aktiviteter. Det finns vaken personal tillgänglig dygnet runt. När du kommer till oss får du stöd i att välja en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi tittar på vad du vill göra och tar tillsammans fram en genomförandeplan. I den bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar

Placera hos oss

Vi erbjuder boende i lugn miljö med närhet till affärer och aktiviteter. Det finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd och insatser. Vi är en personaltät verksamhet och kan också erbjuda mer individuellt stöd vi behov. Ta en kontakt med verksamhetschef Klara Milton så får du veta mer.

Kontaktpersoner

Jonas Johannesen

Verksamhetschef

Elisabeth Skallus

Sjuksköterska


Karlshäll

Hoburgsvägen 41 A
623 35 Burgsvik
Tel 0498-48 15 46
karlshall@gotlandsvard.se


Havdhems Serviceboende

Stora Vägen 30–32
623 41 Havdhem
Tel: 0498-48 15 39
havdhem@gotlandsvard.se

Adress administration
Gotlands Vård AB
Box 3236
350 53 Växjö
Tel: 0470-77 61 00 (växel)
info@gotlandsvard.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Gotlands Vård


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Karlshäll
Hoburgsvägen 41 A
623 35 BURGSVIK
Tel 0498-48 15 46
karlshall@gotlandsvard.se

Havdhems Serviceboende
Stora Vägen 30–32
623 41 HAVDHEM
Tel: 0498-48 15 39
havdhem@gotlandsvard.se

Kontaktperson: Klara Milton, Verksamhetschef 

Basfakta om Gotlands Vård

För 2022 gäller följande för vår enhet:
Gotlands Vård omsatte ca 26 miljoner kronor och hade cirka 30 anställda. Verksamheten bedrivs i Havdhem och Burgsvik, södra Gotland.

Företagsinformation (allabolag.se)

Gotlands Vårds historia och riktning

Vi erbjuder psykiatriboende för vuxna män och kvinnor från 24 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL. Vi har också en återhämtningsplats för personer från 18 år och uppåt. Verksamheterna ligger i Burgsvik och Karlshäll på södra Gotland och har funnits sedan 1968.

Kvalitet: 

Gotlands Vårds arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Gotlands Vård arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva vår verksamhet.

Gotlands Vårds deltagande i kvalitetsregister
Gotlands Vård finns representerade i vårdgivar- och omsorgsregister enligt IVO.

Gotlands Vårds nyckeltal relaterade till kvalitet
Internt arbetar Gotlands Vård med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvalitén av verksamheten.

Gotlands Vårds resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar finns tillgänglig för år 2022. 

Medarbetare på Gotlands Vård

Antal anställda
Gotlands Vård har ca 30 anställda fördelade på 20 kvinnor och 7 män (maj 2023). Verksamheten bedrivs i Burgsvik och Havdhem, södra Gotland.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Gotlands Vård för att verka som boendestödjare till våra boende rekryteras främst utifrån utbildningsnivå (som lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande), personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
Gotlands Vård har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Medarbetarenkät genomförs årligen med tillhörande uppföljning.

Ägare- och styrelseinformation
Gotlands Vård AB
org.nummer: 556551-9120
Bolagsform: Aktiebolag 

För 2023 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

 • Mikael Yding (ägare och styrelseledamot)
 • Eva Wetterstrand (styrelseordförande)
 • Dag Lotsander (styrelseledamot)
 • Lina Fransson (extern VD)
 • Anders Dahlkvist (styrelseledamot)

Företagsledning

 • Lina Fransson VD
 • Klara Milton Verksamhetschef och föreståndare
 • Markus Ottosson, HR-chef
 • Jeanette Sjögren, Ekonomichef

Ägare
Gotlands Vård  AB ägs av Skåningegård AB. Mikael Yding är ensam ägare till Skåningegård AB och innehar 100 % av aktierna.

Skåningegård AB org. nummer: 559036-8501

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.

  Samverkan och sponsring

  För oss är det viktigt att samverka med och stötta föreningar/företag som har verksamheter där vi har gemensamma grunder eller vi har en lokal anknytning.
  Gotland Vård samverkar med och/eller sponsrar: