Välkommen till oss på Gotlands vård

Vi erbjuder psykiatriboende för vuxna män och kvinnor från 24 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL. Vi har också en återhämtningsplats för personer från 18 år och uppåt. Verksamheterna ligger i Burgsvikoch Karlshäll på södra Gotland och har funnits sedan 1968.

Personal

Vi erbjuder erfaren och utbildad personal på plats som arbetar med att ge de boende stöd utifrån dennes enskildes förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har sjuksköterska på plats alla vardagar samt psykiatriker och arbetsterapeut på konsultbasis. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. Personal erbjuds extern handledning och vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

Boende

Vi erbjuder dig en trygg boendeform i egen lägenhet med närhet till personal och gemensamma utrymmen. Lägenheterna ligger i Havdhem och i Burgsvik. I Burgsvik har vi en sysselsättningslokal där kreativiteten kan flöda och möjlighet finns till både individuella och gemensamma aktiviteter. Det finns vaken personal tillgänglig dygnet runt. När du kommer till oss får du stöd i att välja en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi tittar på vad du vill göra och tar tillsammans fram en genomförandeplan. I den bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar

Placera hos oss

Vi erbjuder boende i lugn miljö med närhet till affärer och aktiviteter. Det finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd och insatser. Vi är en personaltät verksamhet och kan också erbjuda mer individuellt stöd vi behov. Ta en kontakt med verksamhetschef Klara Milton så får du veta mer.

Kontaktpersoner

Klara Milton

Verksamhetschef

Therese Johnsson

Sjuksköterska


Karlshäll

Hoburgsvägen 41 A
623 35 BURGSVIK
Tel 0498-48 15 46
karlshall@gotlandsvard.se


Havdhems Serviceboende

Stora Vägen 30–32
623 41 HAVDHEM
Tel: 0498-48 15 39
havdhem@gotlandsvard.se

Adress administration
Gotlands Vård AB
Box 3236
350 53 Växjö
Tel: 0470-77 61 00 (växel)
info@gotlandsvard.se

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Gotlands Vård


Transparensredovisning

Företagsfakta
Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Gotlands Vård AB
Box 3236
350 53 VÄXJÖ
0498-49 71 00
info@gotlandsvard.se

Basfakta
Vi bedriver två särskilda boenden inom SoL på södra Gotland. Ett är beläget i Burgsvik och ett i Havdhem.

Personal
Ca 25 anställda, 17 kvinnor och 8 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Gotlands Vård AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet
Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Kvalitet – och patientsäkerhetsberättelse 
2019

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.
    © Skåningegård gruppen | Integritetspolicy