Välkommen till oss på Solrosen Demensboende

Solrosen Demensboende är ett serviceboende för personer med demenssjukdom. Boendet ligger mitt i centrala Visby omgivet av en lummig trädgård med många fruktträd. Solrosen Demensboende har funnits sedan 1996.

Vår målsättning är att skapa en trygg och hemlik miljö samt stimulera de boende till olika aktiviteter som bevarar deras självkänsla. Vi bemöter med värme och glädje och skapar förutsättningar till delaktighet och självständighet.

All mat som serveras på Solrosen lagas från grunden i våra tre olika avdelningskök.

Personal

När vi arbetar har vi alltid individens bästa i fokus. Vi värdesätter engagerad och kompetent personal och de är lyhörda för individens behov. Vi arbetar för att skapa trygghet och igenkännande miljö då det är viktigt för personer med demenssjukdom. All mat som serveras på Solrosen lagas från grunden.

Vi har personal som är Silviacertfierad och all personal erbjuds kontinerlig vidareutbildning inom området.

Boende

Solrosen Demensboende har 24 lägenheter, samtliga ligger i markplan. Boendet har tre avdelningar: Solen, Rosen och Solgläntan.  Det finns personal dygnet runt och vår egen sjuksköterska finns på plats varje vardag. En husläkare besöker oss varje vecka. Solrosen har fina betyg i Socialstyrelsens äldreguide.

Det finns vaken personal tillgänglig dygnet runt. När du kommer till oss får du stöd i att välja en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi tittar på vad du vill göra och tar tillsammans fram en genomförandeplan med dig och/eller anhöriga. I den bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat.

Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när du upplever självständighet och ett bra liv utifrån dina förutsättningar.

Placera hos oss

Du behöver ha ett biståndsbeslut för att kunna ansöka om en plats hos oss. Ta en kontakt för att få hjälp hur du vill gå tillväga. Verksamhetschef Sofia Hellgren finns på plats för att ta emot dina frågor och funderingar.

Samarbete

Region Gotland bedriver ett 3-årigt EU-projekt ”DigITal äldreomsorg på Gotland”.  
Vår verksamhetschef Sofia Hellgren ingår i arbetsgruppen kring projektet.
Projekt innefattar kompetensutveckling gällande digitala verktyg och välfärdsteknik där deltagarna i utbildningsinsatserna är medarbetare kopplade till särskilda boenden för äldre inom offentliga och privata äldreboenden på Gotland. Även personer i ledningsfunktioner ingår i utbildningsupplägget för att höja kunskapen om förändringsledning och verksamhetsutveckling gällande digitalisering.

Klicka här för att se en film om hur vi jobbar med ny digital teknik inom äldrevården.

Kontaktpersoner

Sofia Hellgren

Verksamhetschef och sjuksköterska

Anna Nilsson

Samordnare, Solrosen Demensboende


Besöks- och postadress
Solrosen Demensboende
Torsgatan 1
621 45 Visby
info@solrosengotland.se

Avdelning Solen
0498-28 42 40

Avdelning Rosen
0498-28 42 66

Avdelning Solgläntan
0498-28 44 98

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Solrosen Demensboende


Transparensredovisning

Företagsfakta
Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Solrosen Demensboende
Torsgatan 1
621 45 VISBY
0498-28 49 00
info@solrosengotland.se

Basfakta
Vi bedriver ett boende med 24 platser för personer med demenssjukdom i Visby.

Personal
Ca 25 anställda 22 kvinnor och 3 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Gotlands Serviceboende AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet
Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.
    © Skåningegård gruppen | Integritetspolicy