Skip to main content

Välkommen till oss på Solrosen Demensboende

Solrosen Demensboende är ett serviceboende för personer med demenssjukdom. Boendet ligger mitt i centrala Visby omgivet av en lummig trädgård med många fruktträd. Solrosen Demensboende har funnits sedan 1996.

Vår målsättning är att skapa en trygg och hemlik miljö samt stimulera de boende till olika aktiviteter som bevarar deras självkänsla. Vi bemöter med värme och glädje och skapar förutsättningar till delaktighet och självständighet.

All mat som serveras på Solrosen lagas från grunden i våra tre olika avdelningskök.

Personal

När vi arbetar har vi alltid individens bästa i fokus. Vi värdesätter engagerad och kompetent personal och att de är lyhörda för individens behov. Vi arbetar för att skapa trygghet och igenkännande miljö då det är viktigt för personer med demenssjukdom. 

Vi har personal som är Silviacertfierad och all personal erbjuds kontinuerlig vidareutbildning inom området.

Boende

Solrosen Demensboende har 30 lägenheter, samtliga ligger i markplan. Boendet har tre avdelningar: Solen, Rosen och Gläntan.  Det finns personal dygnet runt och vår egen sjuksköterska finns på plats varje vardag. En husläkare besöker oss varje vecka. Solrosen har fina betyg i Socialstyrelsens äldreguide.

Det finns vaken personal tillgänglig dygnet runt. När du kommer till oss får du en kontaktperson som ansvarar extra mycket för dig. Vi tittar på vad du vill göra och tar tillsammans fram en genomförandeplan med dig och/eller anhöriga. I den bestämmer vi gemensamt vilket stöd du behöver och hur du vill ha det utformat.

Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när våra boende upplever självständighet och ett bra liv utifrån sina förutsättningar.

En kväll varje år bjuder vi in till en anhörigträff.
Där informerar vi bland annat om vad som sker i vår verksamhet, och du som anhörig får möjlighet att ställa frågor samt möta andra anhöriga.
Med på träffarna är en undersköterska från varje avdelning, sjuksköterska, samordnare, verksamhetschef och vd.
Det är en trevlig stund där vi samtalar, äter och fikar tillsammans.

Placera hos oss

Du behöver ha ett biståndsbeslut för att kunna ansöka om en plats hos oss. Ta en kontakt för att få hjälp hur du vill gå tillväga. Verksamhetschef Sofia Hellgren finns på plats för att ta emot dina frågor och funderingar.

Samarbete

Region Gotland har haft ett 3-årigt EU-projekt ”DigITal äldreomsorg på Gotland”.  
Projekt innefattade kompetensutveckling gällande digitala verktyg och välfärdsteknik där vår personal fått utbildning/stöd kring hur vi kan använda detta i vår verksamhet. 
Klicka här för att se en film om hur vi jobbar med ny digital teknik inom äldrevården.

Kontaktpersoner

Sofia Hellgren

Verksamhetschef och sjuksköterska

Anna Nilsson

Samordnare, Solrosen Demensboende


Besöks- och postadress
Solrosen Demensboende
Torsgatan 1
621 45 Visby
info@solrosengotland.se

Avdelning Solen
0498-28 42 40

Avdelning Rosen
0498-28 42 66

Avdelning Gläntan
0498-28 44 98

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt inom Solrosen Demensboende


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Solrosen Demensboende
Torsgatan 1
621 45 Visby
info@solrosengotland.se

Kontaktperson: Sofia Hellgren, Verksamhetschef 

Basfakta om Solrosens demensboende

För 2022 gäller följande för vår enhet:
Solrosens demensboende tillhör Gotlands Serviceboende AB och omsatte ca 31 miljoner kronor och vi hade ca 30 anställda. Verksamheten bedrivs i Visby, Gotland.

Företagsinformation (allabolag.se)

Gotlands Serviceboendes historia och riktning

Solrosen Demensboende ligger i Visby, Gotland. . Totalt sett har vi 30 platser fördelat på 3 avdelningar inom demensvård. 

Kvalitet:

Gotlands Serviceboendes arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Gotlands Serviceboende arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.

Gotlands Serviceboendes deltagande i kvalitetsregister
Gotlands Serviceboende finns representerade i vårdgivar- och omsorgsregister enligt IVO samt i BPSD och Senior Alert.

Gotlands Serviceboendes nyckeltal relaterade till kvalitet
Internt arbetar Gotlands Serviceboende med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvalitén av verksamheten.

Solrosen demensboendes resultat i patient- eller brukarundersökningar
Vi deltager varje år i öppna jämförelser. 
Regions Gotlands jämförelsesida 

Medarbetare på Solrosen Demensboende

Antal anställda
Solrosen Demensboende har ca 30 anställda fördelat på 26 kvinnor & 3 män (maj 2023) Verksamheten bedrivs i Visby, Gotland.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Gotlands Serviceboende för att verka som boendestödjare till våra boende rekryteras främst utifrån utbildningsnivå (som lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande), personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
Gotlands Serviceboende har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Medarbetarenkät genomförs årligen med tillhörande uppföljning.

Ägare- och styrelseinformation
Gotlands Serviceboende AB
org.nummer: 556914-4073
Bolagsform: Aktiebolag 

För 2023 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

  • Mikael Yding (ägare och styrelseledamot)
  • Eva Wetterstrand (styrelseordförande)
  • Dag Lotsander (styrelseledamot)
  • Lina Fransson (extern VD)
  • Anders Dahlkvist (styrelseledamot)

Företagsledning

  • Lina Fransson VD
  • Sofia Hellgren Verksamhetschef och föreståndare
  • Markus Ottosson, HR-chef
  • Jeanette Sjögren, Ekonomichef

Ägare
Gotland Serviceboende AB ägs av Skåningegård AB. Mikael Yding är ensam ägare till Skåningegård AB och innehar 100 % av aktierna.

Skåningegård AB org. nummer: 559036-8501

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.