Skip to main content

Välkommen till oss på Solrosen Hemtjänst

Solrosen Hemtjänst är en del av Solrosen Serviceboende i Visby och en av Gotlands högst rankade enligt Socialstyrelsens äldreguide.

Vi erbjuder hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktionshindrade personer i både permanent och tillfälligt boende i Visby. För dig som inte har biståndsbeslut och känner att vardagen och livspusslet är svårt att få ihop. Vi har ett gott betyg bland våra kunder och är ett av de mest välkända namnen inom denna verksamhet i Visby.

Personal

Trygghet innebär för oss att du som kund ska ha två kontaktpersoner att vända dig till och som har det övergripande ansvaret. De personerna kommer i möjligaste mån att vara de som är hos dig i din vardag. Personal som arbetar hos oss har namnbrickor med företagslogga på sig som identifierar att de är från Solrosen Boende och Hemtjänst.
För oss är det lika viktigt att dina anhöriga känner sig trygga, delaktiga samt upplever en god relation med oss som utförare. Arbetsglädje för oss är nöjda kunder.

Om insatsen

Du och din anhörig som har utsett oss som utförare av hemtjänst får tillgång till en god kvalitet på tjänsterna och ett personligt möte i den lilla organisationen. Solrosens målsättning är att all tillsvidareanställd personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande kompetens. Du är alltid välkommen med frågor och kan vi inte ge dig svar lotsar vi dig till rätt instans.

För att få ett beslut om bistånd ska du kontakta Regionens biståndshandläggare på Socialförvaltningen. Dom nås på 0498-204969 eller mottagningsenheten.sof@gotland.se
Läs gärna mer på Regionens hemsida genom att klicka på denna länk  Vad och hur kan man välja

Du som får beslut om hemtjänstinsatser kan själv välja vilket hemtjänstutförare som du önskar ska utföra  arbetet. Du har möjlighet att välja antingen Regionens hemtjänst eller oss. Solrosen Boende och Hemtjänst erbjuder insatser i form av hemtjänst, avlösning samt ledsagning.

Avgiften för hemtjänst utförd av Region Gotland och privata utförare är densamma oavsett vem man väljer.

När du valt oss som utförare av hemtjänst och önskar hjälp med något som inte ingår i ditt biståndsbeslut, har vi möjlighet att erbjuda tilläggstjänst som vi fakturerar dig per timme enligt RUT- avdrag. Vi erbjuder tjänster såsom tvätt, strykning, hjälp med enklare ärenden och inköp, storstädning, fönsterputs, flyttstädning i tom bostad, golvvård mm. Vi utför inga trädgårdsarbeten.

För dig som bor hemma och har hemtjänst finns det olika möjligheter att delta på gemensamhetsstunder. Du kan delta på aktiviteter på någon av https://www.gotland.se/motesplatser via Region Gotland. Sedan anordnar Solrosen Boende och Hemtjänst ett par gånger om året olika aktiviteter under trivsamma former. För att delta på våra aktiviteter ordnar man själv transport till och från.

Kontaktpersoner

Sofia Hellgren

Verksamhetschef

Iren Nilsson

Samordnare

Kontorstid vardagar 07:00-15:30
0498 – 65 07 94
samordnare@solrosenhemtjanst.se


Besöks- och postadress

Solrosen Hemtjänst
Jungmansgatan 296 A
621 52 Visby
samordnare@solrosenhemtjanst.se

Hemtjänstpersonal
Måndag – söndag 07:00-21:00
0498-21 22 50
Prata gärna in på telefonsvararen om du inte får direktkontakt.

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt från Solrosen Hemtjänst


Transparensredovisning

Kontaktinformation

Solrosen Hemtjänst
Jungmansgatan 296 A
621 52 Visby
samordnare@solrosenhemtjanst.se

Kontaktperson: Sofia Hellgren, Verksamhetschef 

Basfakta om Gotlands serviceboende som driver Solrosen hemtjänst

För 2020 gäller följande för vår enhet:
Solrosen hemtjänst tillhör Gotlands Serviceboende AB och omsatte ca 31 miljoner kronor. Hela Gotlands Serviceboende har ca 65 anställda. Verksamheten bedrivs i Visby, Gotland.

Företagsinformation (allabolag.se)

Solrosen hemtjänsts historia och riktning
Gotlands serviceboende driver Solrosen Hemtjänst
Vi bedriver hemtjänst i de centrala delarna av Visby, Gotland. Hemtjänsten har drygt femtiotal kunder.

Kvalitet: 

Gotlands Serviceboendes arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Gotlands Serviceboende arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva vår verksamhet.

Solrosen Hemtjänst deltagande i kvalitetsregister
Vi finns representerade i vårdgivar- och omsorgsregister enligt IVO samt i BPSD och Senior Alert.

Gotlands Serviceboendes nyckeltal relaterade till kvalitet
Internt arbetar vi med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvalitén av verksamheten.

Solrosen Hemtjänst resultat i patient- eller brukarundersökningar
Vi deltager varje år i öppna jämförelser.
Region Gotlands jämförelsesida 

Medarbetare på Solrosen Hemtjänst

Antal anställda
Solrosen Hemtjänst har ca 30 anställda. Verksamheten bedrivs i Visby, Gotland.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Gotlands Serviceboende för att arbeta i vår hemtjänst rekryteras främst utifrån utbildningsnivå (som lägst gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller motsvarande), personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Medarbetarenkät saknas för Solrosen Hemtjänst år 2020 men finns för tidigare år.

Ägare- och styrelseinformation
Gotlands Serviceboende AB, Solrosen Hemtjänst
org.nummer: 556914-4073
Bolagsform: Aktiebolag 

För 2021 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

  • Mikael Yding (ägare och styrelseledamot)
  • Dick Söderlund (styrelseordförande)
  • Dag Lotsander (styrelseledamot)
  • Lina Fransson (extern VD)

Företagsledning

  • Lina Fransson VD
  • Sofia Hellgren Verksamhetschef och föreståndare
  • Markus Ottosson, HR-chef
  • Jeanette Sjögren, Ekonomichef

Ägare
Gotland Serviceboende AB som driver Solrosen Hemtjänst ägs av Skåningegård AB. Mikael Yding är ensam ägare till Skåningegård AB och innehar 100 % av aktierna.

Skåningegård AB org. nummer: 559036-8501

Bokslut
Här hittar du Gotland Serviceboendes årsredovisningar

Nyckeltal
Här hittar du Gotland Serviceboendes nyckeltal

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.