Välkommen till oss på Solrosen Hemtjänst

Solrosen Hemtjänst är en del av Solrosen Serviceboende i Visby och en av Gotlands högst rankade enligt Socialstyrelsens äldreguide.

Vi erbjuder hemtjänst, avlösning och ledsagning till äldre och funktionshindrade personer i både permanent och tillfälligt boende i Visby. För dig som inte har biståndsbeslut och känner att vardagen och livspusslet är svårt att få ihop, erbjuder vi även hushållsnära tjänster. Vi har ett gott betyg bland våra kunder och är ett av de mest välkända namnen inom denna verksamhet i Visby.

Personal

Trygghet innebär för oss att du som kund ska ha två kontaktpersoner att vända dig till och som har det övergripande ansvaret. De personerna kommer i möjligaste mån att vara de som är hos dig i din vardag. Personal som arbetar hos oss har namnbrickor med företagslogga på sig som identifierar att de är från Solrosen Boende och Hemtjänst.
För oss är det lika viktigt att dina anhöriga känner sig trygga, delaktiga samt upplever en god relation med oss som utförare. Arbetsglädje för oss är nöjda kunder.

Om insatsen

Du och din anhörig som har utsett oss som utförare av hemtjänst får tillgång till en god kvalitet på tjänsterna och ett personligt möte i den lilla organisationen. Solrosens målsättning är att all tillsvidareanställd personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande kompetens. Du är alltid välkommen med frågor och kan vi inte ge dig svar lotsar vi dig till rätt instans.

För att få ett beslut om bistånd ska du kontakta Regionens biståndshandläggare på Socialförvaltningen. Dom nås på 0498-204969 eller mottagningsenheten.sof@gotland.se
Läs gärna mer på Regionens hemsida genom att klicka på denna länk  Vad och hur kan man välja

Du som får beslut om hemtjänstinsatser kan själv välja vilket hemtjänstutförare som du önskar ska utföra  arbetet. Du har möjlighet att välja antingen Regionens hemtjänst eller oss. Solrosen Boende och Hemtjänst erbjuder insatser i form av hemtjänst, avlösning samt ledsagning.

Avgiften för hemtjänst utförd av Region Gotland och privata utförare är densamma oavsett vem man väljer.

När du valt oss som utförare av hemtjänst och önskar hjälp med något som inte ingår i ditt biståndsbeslut, har vi möjlighet att erbjuda tilläggstjänst som vi fakturerar dig per timme enligt RUT- avdrag. Vi erbjuder tjänster såsom tvätt, strykning, hjälp med enklare ärenden och inköp, storstädning, fönsterputs, flyttstädning i tom bostad, golvvård mm. Vi utför inga trädgårdsarbeten.

För dig som bor hemma och har hemtjänst finns det olika möjligheter att delta på gemensamhetsstunder. Du kan delta på aktiviteter på någon av https://www.gotland.se/motesplatser via Region Gotland. Sedan anordnar Solrosen Boende och Hemtjänst ett par gånger om året olika aktiviteter under trivsamma former. För att delta på våra aktiviteter ordnar man själv transport till och från.

Kontaktpersoner

Sofia Hellgren

Verksamhetschef

Iren Nilsson

Samordnare

Kontorstid vardagar 07:00-15:30
0726-44 67 32
samordnare@solrosenhemtjanst.se

 

 

 


Besöks- och postadress

Solrosen Hemtjänst
Jungmansgatan 296 A
621 52 Visby
samordnare@solrosenhemtjanst.se

Hemtjänstpersonal
Måndag – söndag 07:00-21:00
0498-21 22 50
Prata gärna in på telefonsvararen om du inte får direktkontakt.

Följ oss på sociala medier


Senaste nytt från Solrosen Hemtjänst


Transparensredovisning

Företagsfakta
VVår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter
Solrosens Boende och Hemtjänst
Jungmansgatan 296 A
621 52 VISBY
Telefon: 0726-44 67 32
E-post: sofia.hellgren@solrosengotland.se

Basfakta
Vi bedriver hemtjänst i Visby och har ca 55 kunder.
Vi bedriver hemtjänst utifrån upphandlad LOV via Region Gotland.

Personal
Ca 25 anställda 20 kvinnor och 5 män.
Målet är att samtliga tillsvidareanställda har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om Gotlands Serviceboende AB.
Ägare: Mikael Yding.

Kvalitet
Vi har ett kvalitetssystem som uppfyller och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Synpunkter / frågor

Vi vill gärna ha dina synpunkter kring vår verksamhet. Detta skickas till den som är verksamhetsansvarig.
    © Skåningegård gruppen | Integritetspolicy