Skip to main content

Vi satsar på våra medarbetare

Under 2022 kommer vi att inom hela gruppen arbeta extra mycket med våra värderingar och vår värdegrund. Till hjälp i detta arbetet kommer vår HR Marcus vara en stor del.
Vi kommer bla. arbeta med förbättring utifrån olika fokusområden, underlaget till detta arbete kommer från vår årliga medarbetarenkät.