Skip to main content

Våra verksamheter på Gotland arbetar med enegieffektivisering

Länsstyrelsen Gotlands län arbetar med företag för att hjälpa dom bli energieffektiva.
Gotlands Vård, Solrosen Demensboende och Solrosen Hemtjänst har med hjälp av fastighetsskötaren, Cecilia Wiggsäther arbetat med och kommer arbeta vidare med detta.
Att arbeta med energieffektivisering gör att vi frigör resurser till andra delar i verksamheten. Det är till nytta för oss samtidigt som vi gör vår del i den globala klimatutmaning vi alla står inför.

Läs mer om arbetet här: Energieffektivisering